Jornal de Depressão e Ansiedade

Jornal de Depressão e Ansiedade
Acesso livre

ISSN: 2167-1044

Volume 11, Emitir 8 (2022)

Artigo de Pesquisa

The Burden of Depression among Indian Adolescents: A Study on Cross-Sectional Data

Mayank Singh1*, Neha Shri2, Priyanka Patel3, Krittika Bhattacharyya4, Deepak Dhamnetiya5, Ravi Prakash Jha5

Compartilhe este artigo

Artigo de Pesquisa

Specific Ratios of Macronutrient: Intake to Reduce the Risk of Depressive Symptoms in People Aged 55 Years and Older in Northern China

Yuxia Ma1*, Xian Gao1, Xin Huang1, Yan Sun1, Huichen Zhu1, Meiqi Zhou1, Qingxia Li1, Limin Zhang1, Shuaishuai Lv1, Yutian Zhou1,2, Jun Ge2*

Compartilhe este artigo

Artigo de Pesquisa

Depressive Symptoms and Associated Factors Among Youth Attending Public High School in Bahir Dar City, Northwest Ethiopia: A Cross-Sectional Study

Debela Tarecha1*, Hunde Tarafa1, Gizachew Asnake2, Tesfa Mekonen2,3,4, Gebiso Roba5

Compartilhe este artigo

Artigo de Pesquisa

Identifying Candidate Proteins and Chemicals for Age at First Episode of Depression and Postpartum Depression

Feng Zhang*, Na Zhang, Zhen Zhang, Shiqiang Cheng, Yumeng Jia, Yan Wen, Xiaoyue Qin, Dan He, Wenming Wei, Yijing Zhao, Qingqing Cai, Sirong Shi, Xiaoge Chu

Compartilhe este artigo

Artigo de Pesquisa

Depression Affects Working Memory Performance: A Functional Near Infrared Spectroscopy (FNIRS) Study

Özge Keleş, Erol Yıldırım

Compartilhe este artigo

Artigo de Pesquisa

Mental Well-being of Patients during Coronavirus Pandemic

Mayank Gandhi

Compartilhe este artigo

Artigo de Pesquisa

Experience of Mental Health Professionals with Borderline Personality Disorder: A Qualitative Study

Mirrat Gul Butt, Maham Rasheed*, Shafaq Ejaz, Zahid Mahmood

Compartilhe este artigo
Top